GESTIÓ DOCUMENTAL RIBAS


Oportunitat: generar la documentació tècnica dels productes agrícoles Ribas per tal de gestionar-los mitjançant ERP.

Solució: mitjançant software de CAD paramètric es generen  models 3D dels productes per tal d’obtenir-ne la documentació tècnica en format PDF i DWG (plànols, manuals d’usuari, especejaments, arxius tall làser...)  Mitjançant l’ERP, la gestió en els processos de fabricació es torna més eficient, millorant la productivitat.

ANY: 2010-2014
CLIENT: RIBAS AGRÍCOLA
TIPOLOGIA: GESTIÓ DOCUMENTAL / ENGINYERIA INVERSA
INDÚSTRIA/SECTOR: AGRÍCOLA

GESTIÓ DOCUMENTAL RIBAS GESTIÓ DOCUMENTAL RIBAS GESTIÓ DOCUMENTAL RIBAS GESTIÓ DOCUMENTAL RIBAS GESTIÓ DOCUMENTAL RIBAS