Afila Borra


Oportunitat: dissenyar un nou model d’ “afilaborra” que integri un model de goma oval existent.

Solució: partim d’un volum oval per tal d’integrar de forma dinàmica la goma d’esborrar amb la maquineta. Es desenvolupa una pinça a pressió que subjecta la goma de forma suau ialhora permet desmuntar-la un cop gastada per a canviar-la.  La part inferior integra en una sola peça el contenidor de la maquineta i la tapa. La combinació d’acabats ens permet diferenciar ràpidament la disposició dels components.

ANY: 2007
CLIENT: MILAN
TIPOLOGIA: DISSENY PRODUCTE INFANTIL
INDÚSTRIA/SECTOR: PLÀSTIC
COL·LABORACIÓ: DEPARTAMENT DE DISSENY MILAN-FACTIS

Afila borra 1 Afila borra 2